To se takhle seberou plody některého ze tří nejpoužívanějších druhů rostlin a pak se usuší a připraví do podoby zrnek. Ta se exportují v pytlích, žocích k odběratelům. A pak se většinou praží. Podle tradičních receptur, někdy delší dobu, někdy kratší, někdy s vyšší, jindy s nižší teplotou. A pak se děje co? Suroviny nakoupí potravinářské firmy, semelou je, vylouhují je, vysuší, extrahují a kdovíco ještě a pak to ve formě drobných granulek, nebo prášku prodávají jako „kvalitní“ instantní produkt. Vy to pak doma zalijete horkou vodou a… Vy v tom vidíte opravdu zrnkovou kávu? My tedy ne!

Marná snaha

Je pravdou, že ještě žádnému výrobci se nepodařilo uchovat aroma u mletých produktů na takové úrovni, jako to dokáže nesemletá surovina. Vakuování a bůhvíco ještě jsou jen marné pokusy. Čerstvá je totiž čerstvá a to se nedá ničím nahradit.